Twitter Instagram Facebook LinkedIn Phone Skype
Menu Sluit

Welke sollicitatievragen moet je altijd stellen. Dit zijn de 5 belangrijkste.

Open deur misschien, maar in de praktijk blijkt dit niet voor iedereen even makkelijk.

Je wilt in een korte tijd een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kandidaat. Is er een klik en kloppen de wederzijdse verwachtingen. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Lees het CV van te voren door, niets is teleurstellender voor een kandidaat dan gesprekspartners te treffen die zich niet in zijn achtergrond verdiept hebben.

Maak in de sollicitatiegesprekken gebruik van de STAR-methode. Met de vraagstelling naar Situatie, Taak, Actie en Resultaat pak je het gesprek gestructureerd aan en vraag je automatisch de kandidaat concreter antwoord te geven en vraag je meer door. Laat de kandidaat zoveel mogelijk voorbeelden uit de praktijk geven.

Veel werkgevers stellen dezelfde vragen, de meeste kandidaten hebben de antwoorden hierop al goed voorbereid. Welke vragen stel je die niet standaard zijn, maar die wel veel van de kandidaat laten zien? Mijn top 5 vragen die je zeker moet stellen zijn:

  1. Vertel eens kort iets over jezelf en je achtergrond. Wat wil de kandidaat over zichzelf delen, laat hij zichzelf zien (zakelijk en privé) of lepelt hij zijn CV op. En kan hij kort en bondig iets vertellen of kiest hij ervoor om zijn hele doopceel te lichten.
  2. Hoe zou een collega jouw omschrijven en hoe omschrijft jouw beste vriend je? En wat vinden ze niet leuk aan je? Levert de meest spontane en authentieke antwoorden op die iemands persoonlijkheid goed weergeven, vanuit verschillende kanten belicht.
  3. Wanneer maken we jou boos, wat moeten we daarvoor doen? Heb je een voorbeeld? Interessant om er achter te komen of iemand zijn frustratie en boosheid kan uiten. Hoe gaat iemand om met een situatie waarin het niet lekker loopt.
  4. Wat is de belangrijkste factor van jouw succes en waarom? Kun je een voorbeeld geven? Laat zien hoe iemand in het leven staat en wat hem drijft. Interessant om te toetsen of dit past bij de organisatie waar hij solliciteert
  5. Wanneer heb je voor het laatst enorm tegen een taak opgezien? Welke taak was dat en waarom zag je daar tegen op? Niemand is perfect en niet alles gaat je makkelijk af. Geeft een mooi inzicht in werkzaamheden of situaties die lastig zijn voor iemand en wat dat betekent voor de functie.

Succes en maak er een open en plezierig gesprek van! Ook al blijkt de kandidaat niet te passen, een plezierig gesprek draagt wel bij aan een positief gevoel over de organisatie.